Esta página puede estar desactualizada. Revisa por favor la versión en español, completamente actualizada.
This page could be outdated. Please, check the English version, fully updated.
Španielčina v Španielsku – Tía Tula, kurzy španielčiny v Salamanke
Cursos de Formación de Profesores de Español / Profesores ELECourses for the Formation of ELE Professors / Teachers of SpanishCours pour Professeurs d'Espagnol à Salamanque, Espagne - École Tía TulaKurse für Spanischlehrer in Salamanca, Spanien - Tía Tula SprachschuleCorsi di Formazione per Insegnanti di Spagnolo / Professori di ELE a SalamancaCurso de Foração de professores de Espanhol / Professores ELEELE kurzusok spanyoltanárok részéreELE-docentencursussen in Salamanca of ELE-doentencursus op afstandZaškolovací kurzy pro učitele španělštiny / Učitelé ELE /Zaškoľovacie kurzy pre učiteľov španielčiny / Učitelia ELE /Szkolenia dla nauczycieli hiszpańskiego/ Nauczyciele ELEELE курсы, образование для преподавателей ELEスペイン語教師(ELE)養成コース-ティアトゥラ スペイン語学校
... v jednom z najkrajších miest v Európe
... v srdci španielčiny

(Ak chcete vidieť všetky informácie o našich kurzoch pre učiteľov španielčiny ELE, navštívte našu stránku Učitelia španielčiny).

Zaškoľovacie kurzy pre učiteľov španielčiny ELE

Čo sú kurzy učiteľov ELE

Kurzy učiteľov ELE sú špecifické kurzy výučby španielčiny pre učiteľov, ktorých materinským jazykom je španielčina, ale aj pre učiteľov španielčiny, ktorých materinským jazykom španielčina nie je. Tieto kurzy sú určené pre pedagogických pracovníkov, ktorí si želajú zlepšiť sa v španielskom jazyku a súčasne pracovať na didaktickej technike, spoznať materiály ELE, vytvoriť si svoje vlastné materiály, atď. Prispievajú k zamysleniu sa nad rolou učiteľa španielčiny v triede v rámci svojej vlastnej teórie výučby ELE.

Obsah kurzov

Obsah kurzov je veľmi rozmanitý. Pozostávajú z:

Ako prebieha výučba

V závislosti od každého študenta a jeho osobných záujmov sú workshopy dlhšie alebo kratšie. Pracuje sa s otázkami, ktorých zodpovedanie je nevyhnutné po celú dobu: kurikulárny dizajn (zameraný na dospelých, dospievajúcich a deti), komunikačná prax, pochybnosti v oblasti gramatiky, technické riešenie pochybností...

Prax na skutočných hodinách

Študenti, ktorí navštevujú hodiny prezenčnou formou budú môcť asistovať ako poslucháči na viacerých kurzoch rozličných úrovní, budú taktiež pripravovať a vyučovať niektoré hodiny (vždy pod dohľadom tútora).

Aj diaľkovo

Kurzy sa vyučujú tiež diaľkovou formou - poskytnutím všetkého potrebného materiálu z hodín a stanovením týždenného rozvrhu stretnutí prostredníctvom internetu. Pre viac informácií navštívte stánku www.profesoresdeespanol.com, sekciu Curso a distancia.

Dĺžka kurzov

Kurzy trvajú 2 týždne (70 hodín).

Diplomy a certifikáty

Po ukončení kurzu a dokončení záverečného projektu adekvátnou formou, študent získa certifikát Tía Tula, v ktorom bude uvedené, aký kurz absolvoval, počet vyučovacích hodín a charakteristika kurzu. Ak absolvoval súčasne aj prax účasťou na skutočných hodinách (prípad denných kurzov), tá sa uvedie v osobitnom dokumente.

Termíny budúcich kurzov

Termíny budúcich kurzov >> KLIKNITE TU

Počet študentov v skupine

Maximálny počet študentov v jednej skupine je 10.

Cena

Pre informácie o cenách >> KLIKNITE TU

Doplňujúce informácie

Ak chcete vidieť všetky informácie o našich kurzoch pre učiteľov španielčiny ELE, navštívte našu stránku Učitelia španielčiny.alumnos con diplomas
clase con Vanessa
clase de espanol
en puerta de tiatula
estudiantes con diploma y libros
explicando temario
fiesta con diplomas
leyendo en clase
profesora Gema

We use our own cookies and cookies from third parties to improve your experience with using the internet and to offer interesting content. If you continue browsing we understand that you agree to their use. More information. ACCEPT